מילון

רצף עיקרי

רצף עיקרי

זהו עקומה בתוך דיאגרמת הרצספרונג-ראסל, המשמשת להסביר את ההתפתחות של כוכבי לאק.

המיקום בתרשים H-R של הנקודה המייצגת כוכב תואם את בהירותו וטמפרטורתו. הכוכבים משמאל לתרשים הם כחולים מכיוון שהם חמים, והכוכבים מימין הם אדומים מכיוון שהם קרים.

הרצועה האלכסונית שעוברת משמאל עליון לימין התחתון נקראת הרצף הראשי.

דיאגרמה זו פותחה באופן עצמאי על ידי דני, עג'ר הרזספרונג, ואמריקאי, הנרי נוריס ראסל.


◄ הקודםהבא ►
שמידט (טלסקופ)רואה

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ