מילון

מיקרה

מיקרה

זוהי יחידת אורך המשמשת למדידת גופים קטנים מאוד. מיקרון אחד שווה ל 0.0001 ס"מ. לחלופין, מה זהה, מיליון המטר.

לדוגמא, האנטנה של נמלה ניתנת למדידה במיקרון. אורך הגל של הקרינה האלקטרומגנטית בסדר גודל של מיקרון תואם את האינפרא אדום. תאים חיידקיים, מעגלי מעבדים או תנועות אבק נמדדים גם הם במיקרון.


◄ הקודםהבא ►
מטאוסאטמיקרומטאוריטים

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ