מילון

מוקד (מרחק)

מוקד (מרחק)

זה המרחק בין המטרה של מכשיר אופטי, בין אם מדובר בעדשה או במראה, לבין הנקודה בה נוצרת דימוי של אובייקט הנמצא באינסוף.

מנקודת מבט זו, כל אובייקט אסטרונומי נחשב כממוקם באינסוף, גם אם הוא נמצא ממש בסופו של דבר.

אורך המוקד תלוי באופן בו נבנתה העדשה או המראה. ככל שאורך המוקד גדול יותר, כך גדלים מידות התמונה המופיעות במיקוד.


◄ הקודםהבא ►
פובוס (לוויין)מוקד (מערכת יחסים)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ